Sử dụng App Sweeptakes để tặng quà – Chuỗi nhà hàng Shabu-Kichoo

July 11, 2013
Posted in Case Study
July 11, 2013 Digitalk

Sử dụng App Sweeptakes để tặng quà – Chuỗi nhà hàng Shabu-Kichoo

Giới thiệu chung

Shabu Kichoo là chuỗi nhà hàng lẫu và đồ nướng BBQ (website: http://kichoo.com.vn/)

Thời gian thực hiện: từ tháng 7/2012 (5 tuần liên tiếp)

Nền tảng thực hiện Campaign: Facebook

 

Thực hiện

[su_list icon=”icon: play”]

  • Sử dụng Facebook Ads để viral và thông tin đến khách hàng tiềm năng (lọc theo độ tuổi, giới tính, khu vực địa lý qua các options để config quảng cáo
  • Dùng App để chạy chương trình CƠ HỘI NHẬN NGAY VOUCHER trong 5 tuần
  • Dùng App để chạy chương trình CƠ HỘI NHẬN NGAY VOUCHER trong 5 tuần
  • App được dùng là YounetMedia Sweeptakes

[/su_list]

Bản đồ tương tác của người dùng và cách kết hợp các công cu trong Campaign (Email Marketing, thậm chí SMS)

Viral Marketing-Shabu Kichoo

Mô tả cách người dùng tham gia vào chương trình (click vào hình để xem hình phóng lớn)

Người dùng phải like FanPage để xem được nội dung chương trình (nếu không thì chỉ thấy Fan Gate như hình dưới)

Fan Gate

Fan Gate

 

Kết quả

367 fan tham gia đăng ký nhận Voucher

Mức Virallity [(số like, comment, share của post) / số reach của post x 100] luôn trên 20% trong thời gian diễn ra Campaign.

, , , , ,

Digitalk

Đam mê tìm hiểu về công nghệ và marketing. Kết hợp 2 thứ thành nghề nghiệp là Digital Marketing.

Leave a Reply