Thuật ngữ trong Facebook Marketing

October 17, 2013
October 17, 2013 Digitalk

Thuật ngữ trong Facebook Marketing

Không riêng trong lĩnh vực Facebook Marketing, trước đây trong SEM (Search Engine Marketing) người ta đã bắt đầu sử dụng những thuật ngữ như CPC, CPM, Reach, Retarget…và những từ như vậy đã được kế thừa và sử dụng trong ngành Marketing. Tuy nhiên với Facebook thì vẫn có nhiều từ mới xuất hiện được tạo ra từ chính facebook hoặc được đặt theo tiêu chuẩn và có sự thừa nhận của giới chuyên môn ví dụ như FBX, TAT…

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và liệt kê thử

Quảng cáo Facebook: Hiện tại Facebook có tất cả 4 loại quảng cáo bạn có thể sử dụng gồm quảng cáo trong Desktop News Feed, Right Column, Mobile News Feed, Partner Mobile App.

CPC: Cost Per Click, chi phí đấu giá trên từng click của người dùng lên quảng cáo

CPM: Cost Per Mille – chi phí đấu giá tính trên từng 1.000 Impressions

Facebook Exchange/ FBX: 

Vào năm 2012, Facebook bắt đầu giới thiệu một công cụ để retargeting các quảng cáo tới người dùng facebook qua một hệ thống gọi là Facebook Exchange (FBX). Có thể tóm tắt cách hoạt động của Facebook ad retargeting như sau

  1. Bạn ghé thăm một website hay một trang bất kỳ của website (landing page) của thương hiệu
  2. Thương hiệu đó sau đó có thể hiển thị quảng cáo họ cho là liên quan (có thể hấp dẫn bạn) đến bạn mỗi khi bạn online trên facebook hoặc trên một số website có hợp tác với FBX

Fan Page: trang facebook dành cho doanh nghiệp, thương hiệu, ngôi sao…

Offsite Pixel: Tracking code được tạo ra từ Facebook và gắn trên các trang bên ngoài (website) để theo dõi và đánh giá Conversion Rate. Ví dụ chúng ta có thể tạo Offsite Pixel là Check Out để theo dõi thử xem các quảng cáo của chúng ta đã tạo được bao nhiêu đơn hàng trên website.

Power Editor: một extension của trình duyệt Chrome, dùng để quản lý/ chạy các quảng cáo trên Facebook. Công cụ này có nhiều tính năng và mạnh mẽ hơn Ads Manager nhiều

Negative interactions: bao gồm các tương tác tiêu cực đối với Page như hide posts, hide all posts, report as spam, unlike page.

[tiếp tục cập nhật]

, , , , , , ,

Digitalk

Đam mê tìm hiểu về công nghệ và marketing. Kết hợp 2 thứ thành nghề nghiệp là Digital Marketing.

Leave a Reply